Nếu như Marketing tổng thể cần xác định mục tiêu - Chúng tôi có những hiểu biết về thị trường và phương pháp suy luận logic để có thể dựng nên một bức tranh tổng thể, từ đó tư vấn cho khách hàng những mục tiêu phù hợp.


Nếu như Marketing tổng thể cần phân tích và phân khúc thị trường - Chúng tôi có đội ngũ khảo sát rộng khắp các tỉnh thành, những chuyên gia phân tích hàng đầu và hệ thống P&L, USP làm cơ sở cho quá trình phân tích.


Nếu như Marketing tổng thể cần hoạch định chiến lược và xây dựng giải pháp - Chúng tôi có đầy đủ các công cụ thiết kế sản xuất - tổ chức sự kiện - truyền thông để làm nên bộ giải pháp toàn diện.


Nếu như Marketing tổng thể cần quá trình thực hiện chi tiết và lâu dài - Chúng tôi có đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, đặc biệt với sự hỗ trợ của phần mềm PMS giúp quản lý chất lượng của từng giai đoạn.


Sở hữu bộ giải pháp toàn diện gồm nhiều công cụ là một lợi thế rõ rệt. Nhưng vượt lên trên hết, chúng tôi không định vị mình là một đơn vị thuần túy cung cấp công cụ, mà là một đơn vị tư vấn - thực hiện, có khả năng xây dựng thương hiệu tại thị trường mục tiêu, tăng doanh số bán hàng và quản lý hiệu quả ngân sách đầu tư.


Thế mạnh

   Chủ động trong việc triển khai các công cụ marketing

   Làm chủ công nghệ

   Tiên phong trong việc ứng dụng phần mềm vào quản lý hiệu quả marketing

   Đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên nghiệp,  bài bản về marketing


Trang thiết bị

   Hệ thống phầm mềm quản lý PMS

   Hệ thống phân tích P&L, USP


Dịch vụ cung cấp

   Chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới

   Tư vấn chiến lược Marketing

   Dịch vụ quản lý Merchandising theo chuỗi

   Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu